Σχεδιάζουμε και συμμετέχουμε σε έργα σχετικά με  την δημιουργία και την διοργάνωση δραστηριοτήτων και βιωματικών σεμιναρίων, σε επισκέψιμα αστικά και περιαστικά αγροκτήματα.

Αστική γεωργία είναι η δραστηριότητα της ανάπτυξης φυτών και της εκτροφής ζώων σε αστικές περιοχές αλλά και γύρω από αυτές. Μέσω της αστικής γεωργίας δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης φυτών και ζώων για προσωπική κατανάλωση ή χρήση, για εκπαιδευτικούς ή εκθεσιακούς σκοπούς, για την αναζωογόνηση της γειτονιάς ή την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη, για πώληση ή δωρεά ή ο συνδυασμός όλων των ανωτέρω.