Εδώ και μια δεκαετία συμμετέχουμε ή/και οργανώνουμε σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, παιδαγωγούς και εμψυχωτές, ειδικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δράσεις παιγνιώδους μάθησης για παιδιά και ενήλικες.
Με τα βιωματικά εργαστήρια και τα θεωρητικά σεμινάρια το πρόγραμμα στοχεύει να μεταδώσει με εκλαϊκευμένο και εύπεπτο τρόπο την εννοιολογική σύνδεση του τρίγωνου: Διατροφή – Υγεία – Περιβάλλον.
Ταυτόχρονα, γνωστοποιεί τις καταναλωτικές και διατροφικές συνήθειες που μπορεί ο καθένας να εφαρμόσει τόσο για να βελτιώσει την υγεία του και την ποιότητα της διατροφής του όσο και να βοηθήσει στην εξάπλωση των φιλικότερων προς το περιβάλλον γεωργικών και κτηνοτροφικών πρακτικών.

Τα σεμινάρια και οι δράσεις γίνονται τόσο σε κλειστούς κατάλληλους χώρους , όσο και σε συνεργαζόμενα αγροκτήματα, σε δήμους και σχολεία.

.