«…Δεν έχουν όλα τα σχολεία κήπο, αλλά κάθε κήπος κρύβει ένα σχολείο …»

Το πρόγραμμα «Farm to School» με τις δραστηριότητες του ενισχύει την εκπαίδευση στην τάξη, μέσω της πρακτικής μάθησης σχετικά με την τροφή , την υγεία, το περιβάλλον, την γεωργία/ αγροτική παραγωγή και την διατροφή.

Μέθοδος – Βιωματική εκπαίδευση: Οι μαθητές συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αγροτική παραγωγή (γεωργία), την τροφή, το περιβάλλον, την υγεία και την διατροφή.

Εργαλείο – Σχολικοί Κήποι: Οι μαθητές ασχολούνται με την κηπουρική,  μέσω της πρακτικής και εμπειρικής μάθησης.

 

Βασική ιδέα:

Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να εμπεδώσουν έννοιες σχετικές με την Διατροφή, την Υγεία, το Περιβάλλον και την Γεωργική δραστηριότητα μέσω του σχεδιασμού και της εγκατάστασης σχολικών κήπων Μεσογειακής κατεύθυνσης και της ανάπτυξης βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων αναπτύσσονται παράλληλα συνθήκες για την αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των παιδιών με κοινό πεδίο τον κήπο που τους δίνει τροφή & γνώση.

Υπηρεσίες:
Προσπάθειά μας είναι να προσαρμόσουμε την εκπαιδευτική δραστηριότητα στις ανάγκες του σχολείου ή του χώρου που θα την φιλοξενήσει. Αναπτύσσονται έτσι δράσεις με μικρή ή μεγαλύτερη διάρκεια, ημερήσιες, ετήσιες ή περιοδικές και επαναλαμβανόμενες. Κατά τον ίδιο τρόπο, προβλέπονται δράσεις τόσο για σχολεία και χώρους που δεν διαθέτουν ήδη κήπο όσο και δράσεις σε υπάρχοντες σχολικούς κήπους ή άλλους παρόμοιους χώρους.