«…Δεν έχουν όλα τα σχολεία κήπο, αλλά κάθε κήπος κρύβει ένα σχολείο …»

  

Καθώς τα περιβαλλοντικά ζητήματα και η υγιεινή διατροφή αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στην κοινωνία μας, η περιβαλλοντική και αγρο-διατροφική εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν πλέον σημαντική θέση στα σύγχρονα σχολικά προγράμματα.
Η επιστημονική μας ομάδα, σχεδίασε το πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης “farm 2 school” , όπου οι μαθητές συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αγροτική παραγωγή (γεωργία), την προέλευση της τροφής, το περιβάλλον, την υγεία και την διατροφή, αρχίζοντας από την προσχολική ηλικία έως και την ΣΤ’ Δημοτικού.

Εργαλείο – Σχολικοί Κήποι: Οι μαθητές ασχολούνται με την κηπουρική,  μέσω της πρακτικής και εμπειρικής μάθησης.

 

    

Βασική ιδέα:

Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να εμπεδώσουν έννοιες σχετικές με την Διατροφή, την Υγεία, το Περιβάλλον και την Γεωργική δραστηριότητα μέσω του σχεδιασμού και της εγκατάστασης σχολικών κήπων Μεσογειακής κατεύθυνσης και της ανάπτυξης βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων αναπτύσσονται παράλληλα συνθήκες για την αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των παιδιών με κοινό πεδίο τον κήπο που τους δίνει τροφή & γνώση.

Υπηρεσίες:
Προσπάθειά μας είναι να προσαρμόσουμε την εκπαιδευτική δραστηριότητα στις ανάγκες του σχολείου ή του χώρου που θα την φιλοξενήσει. Αναπτύσσονται έτσι δράσεις με μικρή ή μεγαλύτερη διάρκεια, ημερήσιες, ετήσιες ή περιοδικές και επαναλαμβανόμενες. Κατά τον ίδιο τρόπο, προβλέπονται δράσεις τόσο για σχολεία και χώρους που δεν διαθέτουν ήδη κήπο όσο και δράσεις σε υπάρχοντες σχολικούς κήπους ή άλλους παρόμοιους χώρους.

Το πρόγραμμα με μια ματιά …

  • Δημιουργούμε έναν όμορφο και παραγωγικό σχολικό λαχανόκηπο και βοτανόκηπο…
  • Εβδομαδιαίες συναντήσεις κι εργαστήρια στον κήπo…
  • Επισκεψη σε ανοιχτά επισκέψιμα αγροκτήματα…

Μέθοδος – Βιωματική εκπαίδευση: Οι μαθητές συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με την αγροτική παραγωγή (γεωργία), την τροφή, το περιβάλλον, την υγεία και την διατροφή.

Η θεματολογία και τα εργαστήρια του προγράμματος είναι τέτοια ώστε να γίνεται άμεση ή έμμεση αναφορά και στους παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας που έχει θέσει ο ΟΗΕ.

Φωτογραφίες από το αρχείο μας …