Μελέτη της επίδρασης του τρόπου εκτροφής (βιολογική ή συμβατική) στην ποιότητα του λίπους του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων που παράγονται στην Κύπρο

 

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν μία από τις κύριες πηγές κορεσμένων λιπαρών οξέων στη διατροφή του ανθρώπου και έχουν συσχετιστεί με την αρτηριοσκλήρωση και τα καρδιακά νοσήματα. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση ορισμένων ακόρεστων λιπαρών οξέων από το γάλα (π.χ. συζευγμένο λινελαϊκό οξύ – CLA) έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία, όπως πρόληψη του καρκίνου, αντιδιαβητική δράση, ενίσχυση του ανοσολογικού συστήματος και της ανάπτυξης των οστών. Δεδομένου ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν την κύρια πηγή των εν λόγω ευεργετικών λιπαρών οξέων (άνω του 75%), υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αύξηση της συγκέντρωσης τους στο γάλα, με ταυτόχρονη μείωση των κορεσμένων. Με βάση τα παραπάνω, η μελέτη της σύστασης των λιπαρών οξέων του γάλακτος, και του χαλουμιού που παράγονται από συμβατικές και βιολογικές εκτροφές της Κύπρου έχει μεγάλη σημασία για την τοπική παραγωγή και κατανάλωση και αποτελεί το βασικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Η εργασία πραγματοποιήθηκε με δειγματοληψίες από αγελάδες Holstein-Friesian, πρόβατα της φυλής Χίου και αίγες των φυλών Αλπίνα, Δαμασκού και εγχώρια αίγα που αποτελούν την πλειοψηφία των γαλακτοπαραγωγών ζώων στο νησί. Έγιναν δειγματοληψίες από μεγάλο αριθμό εκτροφών (βιολογικών και συμβατικών) που προμηθεύουν τη μεγαλύτερη γαλακτοβιομηχανία της Κύπρου και εκτιμήθηκαν οι εποχιακές διακυμάνσεις, οι επιδράσεις του είδους του ζώου στο τελικό προϊόν (γάλα και χαλούμι) αλλά το κύριο μέρος της εργασίας αφορούσε τις συγκρίσεις βιολογικού και συμβατικού γάλακτος και παραγόμενου χαλλουμιού. Τα αποτελέσματα δείχνουν υπεροχή των βιολογικών γαλακτοκομικών προϊόντων έναντι των συμβατικών ως προς την ποιότητα του λίπους και δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικό περιοδικό υψηλού κύρους.

Ολόκληρο το άρθρο ΕΔΩ