Σε επενδύσεις που αφορούν επιχειρήσεις και παραγωγούς (μεμονωμένους ή ομάδες), που θέλουν να επενδύσουν στον αγροτικό τομέα, έχουμε την εμπειρία σε έργα που αφορούν στην έρευνα, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και εγκατάσταση καλλιεργειών.

Καλλιέργειες όπως αυτές των κηπευτικών, φαρμακευτικών & αρωματικών φυτών φυτών, δενδρώνες (ακρόδρυα- ξηροί καρποί, ελιές, οπωρώνες), κλωστική κάνναβη, σιτηρά – ψυχανθή(όσπρια) κ.α.

Στόχος είναι η εξασφάλιση ενός βιώσιμου και αειφόρου συστήματος αγρο- διατροφής , δηλαδή η παραγωγή ασφαλών προϊόντων με παράλληλη ελαχιστοποίηση κόστους και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μέσα από την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων καθώς και των εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα).

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι :

 • Δειγματοληψία και ανάλυση εδάφους
 • Δειγματοληψία εδάφους πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας
 • Επίσκεψη στο πεδίο / στις μονάδες παραγωγής
 • Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης – καταγραφή – ανάλυση αναγκών των καλλιεργειών
 • Δειγματοληψία εδάφους & εργαστηριακή ανάλυση σε διαπιστευμένα εργαστήρια.
 • Δειγματοληψία & Αναλυση του νερού άρδευσης σε διαπιστευμένα εργαστήρια.
 • Έρευνα των κλιματικών δεδομένων και της βιοποικιλότητας.
 • Έκθεση με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων και της υφιστάμενης κατάστασης.
 • Σύνταξη έκθεσης ανάλυσης αποτελεσμάτων εδαφολογικών αναλύσεων καθώς και αναλύσεων νερού.
 • Καλλιεργητικές προτάσεις και πρακτικές./ σχεδιασμός θρέψης (λίπανσης) και φυτοπροστατευτικών επεμβάσεων.
 • Περιοδικές επιτόπιες επισκέψεις στις καλλιέργειες.

Ως γεωργικοί σύμβουλοι επιβλέπουμε την εφαρμογή των βέλτιστων γεωργικών πρακτικών και καθοδηγούμε την εφαρμογή των συστημάτων πιστοποίησης (βιολογική γεωργία, ολοκληρωμένη διαχείριση) από τους παραγωγούς στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους.

Τα τελευταία τρία χρόνια, σε συνεργασία με παραγωγούς και εταιρείες, ερευνούμε και παρακολουθούμε τις πρώτες καλλιεργητικές προσπάθειες στην χώρα μας για την καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης. Καταγράφουμε τα προβλήματα και τις προοπτικές της καλλιέργειας, χαρτογραφούμε και διερευνούμε τις επενδυτικές ευκαιρίες στο νεοσύστατο αυτό επιχειρηματικό οικοσύστημα.