Συμμετέχουμε ή/και οργανώνουμε σε συνεργασία με παιδαγωγούς και εμψυχωτές, ειδικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δράσεις παιγνιώδους μάθησης για παιδιά και ενήλικες.