Εδώ και μια δεκαετία συμμετέχουμε ή/και οργανώνουμε σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, παιδαγωγούς και εμψυχωτές, ειδικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δράσεις παιγνιώδους μάθησης για παιδιά και ενήλικες.
Τα σεμινάρια και οι δράσεις γίνονται τόσο σε κλειστούς κατάλληλους χώρους , όσο και σε συνεργαζόμενα αγροκτήματα, σε δήμους και σχολεία.