Το πεδίο δράσης μας είναι πολυεπίπεδο.

Με όχημα τις αγροδιατροφικές προτάσεις , τα ψηφιακά μέσα και τη δημιουργική σκηνή κινούμαστε σε ένα ευρύ φάσμα της θεσμικής, πολιτικής και οικονομικής σφαίρας. Σε ότι αφορά τα τρόφιμο έχουμε πολύ καλή γνώση του προϊόντος, της ανθρωπογεωγραφίας και των δυναμικών του, ενώ αποτελεί για εμάς επαγγελματικό πεδίο επαφών και συνεργασιών.

Αναλαμβάνουμε την έρευνα και παραγωγή έντυπου & οπτικοακουστικού περιεχομένου με στόχο την διάχυση της γνώσης σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προϊόντα κάθε τόπου της λεκάνης της Μεσογείου και ιδιαίτερα της Ελληνικής επικράτειας.
O μηχανισμός μας παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης οικοσυστημάτων – διαχείριση, lobbying, marketing, εμπορικό, υλοποίηση.
Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Εταιρικής ταυτότητας , σχέδια μάρκετινγκ και καναλιών διανομής σε χώρες εξωτερικού (έρευνα αγορών εξωτερικού/Ανταγωνιστικά Προϊόντα, Ανάλυση καναλιών διανομής).

Μελέτες προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων/μελέτες κατοχύρωσης ονομασιών ΠΟΠ-ΠΓΕ . Υποστηρίζουμε την σύνταξη, υποβολή πρότασης και παρακολούθηση σε επιδοτούμενα προγράμματα προώθησης και προβολής αγροτικών προϊόντων – κατοχύρωση ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης αγροτικών προϊόντων (Προϊόντα ΠΟΠ / ΠΓΕ και Ορεινής , Νησιωτικής γεωργίας) .