Σε επενδύσεις που αφορούν επιχειρήσεις και παραγωγούς (μεμονωμένους ή ομάδες), που θέλουν να επενδύσουν στον αγροτικό τομέα, έχουμε την εμπειρία σε έργα που αφορούν στην έρευνα, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και εγκατάσταση καλλιεργειών. Καλλιέργειες όπως αυτές των κηπευτικών, φαρμακευτικών & αρωματικών φυτών φυτών, δενδρώνες (ακρόδρυα- ξηροί καρποί, ελιές, οπωρώνες), κλωστική κάνναβη, σιτηρά – ψυχανθή(όσπρια) κ.α.
Ως γεωργικοί σύμβουλοι επιβλέπουμε την εφαρμογή των βέλτιστων γεωργικών πρακτικών και καθοδηγούμε την εφαρμογή των συστημάτων πιστοποίησης (βιολογική γεωργία, ολοκληρωμένη διαχείριση) από τους παραγωγούς στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους.