Τα τελευταία δύο χρόνια, σε συνεργασία με παραγωγούς και  το cluster επιχειρήσεων, «το καννάβι» ερευνούμε και παρακολουθούμε  τις πρώτες καλλιεργητικές προσπάθειες στην χώρα μας για την καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης.
Καταγράφουμε τα προβλήματα και τις προοπτικές της καλλιέργειας, χαρτογραφούμε και διερευνούμε τις επενδυτικές ευκαιρίες στο νεοσύστατο αυτό επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Ο νόμος 4139/2013 άνοιξε τον δρόμο για την καλλιέργεια της κλωστικής ή βιομηχανικής κάνναβης στην Ελλάδα, ενώ ήδη από το 1990 με την Οδηγία 1308/1990 της Ε.Ε. η καλλιέργειά της κατέστη νόμιμη στην Ευρώπη. Η κλωστική ή βιομηχανική κάνναβη (hemp) έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε THC (χαμηλότερη του 0.2%). Η τόσο μικρή περιεκτικότητα στην ψυχοδραστική ουσία THC αποκλείει την ευφορική του χρήση.

Στα τέλη Απριλίου 2016 το «Καννάβι» έκανε την πρώτη σπορά βιομηχανικής κάνναβης στη χώρα. Με την καλλιέργεια των 8 στρεμμάτων σε πιστοποιημένο βιολογικό χωράφι στο Ύπατο Βοιωτίας, εγκαινιάστηκε η επανεισαγωγή της βιομηχανικής κάνναβης στην Ελλάδα. Το 2017  συνεχίσε να αποτελεί χρονιά πειραματισμού και δοκιμών με την καλλιέργεια 2 στρ βιομηχανικής / ήμερης κάνναβης στην Κάψια, Αρκαδίας .

Με την εμπειρία που αποκτάμε και το ερευνητικό έργο που πραγματοποιούμε, ανοίγουμε το δρόμο για περισσότερες και αποδοτικότερες καλλιέργειες τις επόμενες χρονιές, παράγοντας πρωτογενή γνώση που λείπει από την χώρα μας.