Συμμετοχή σε έργα σχετικά με τον σχεδιασμό, την δημιουργία και την διοργάνωση δραστηριοτήτων σε επισκέψιμα αστικά και περιαστικά αγροκτήματα (πχ ECOκτημα, Κτήμα Αρίστη).
Αστική γεωργία είναι η δραστηριότητα της ανάπτυξης φυτών και της εκτροφής ζώων σε αστικές περιοχές αλλά και γύρω από αυτές. Μέσω της αστικής γεωργίας δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης φυτών και ζώων για προσωπική κατανάλωση ή χρήση, για εκπαιδευτικούς ή εκθεσιακούς σκοπούς, για την αναζωογόνηση της γειτονιάς ή την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη, για πώληση ή δωρεά ή ο συνδυασμός όλων των ανωτέρω.